Kim jest tłumacz przysięgły?

Kim jest tłumacz przysięgły?

W momencie, gdy niezbędne jest przetłumaczenie dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelniania obcojęzycznych odpisów takich dokumentów, niezbędna jest wizyta u tłumacza przysięgłego. Przed nią warto jednak zorientować się, kim on jest.

W najprostszej definicji jest to osoba zaufania publicznego, która oferuje tłumaczenia przysięgłe. Warto zaznaczyć, że nie są to zwyczajne tłumaczenia z jednego języka na drugi. Taki przekład wymaga specjalnego poświadczenia oraz odpisów wykonanych pism. Do poświadczenia wykonanych tłumaczeń wykorzystywana jest pieczęć, która zawiera imię, nazwisko oraz język, dla którego uprawnienia posiada tłumacz. Warto również zaznaczyć, że owa pieczęć informuje Klienta również o tym, jaką pozycję na liście tłumaczy przysięgłych zajmuje wykonawca naszego zlecenia.

Poza przekładem dokumentów, tłumacz przysięgły zajmuje się również translacją ustną. Jak widać, obowiązki translatora nie ograniczają się jedynie do przekładu dokumentów, chociaż to właśnie jest jego główna praca. Należy zaznaczyć, że poświadcza on również tłumaczenia czy odpisy wykonane przez inne osoby zajmujące się tłumaczeniem. Taki dokument ma dokładnie taką samą wartość jak ten sporządzony przez samego tłumacza przysięgłego.

Nie każdy tłumacz staje się od razu tłumaczem przysięgłym. W tym wypadku poza wieloma warunkami, które należy spełniać, niezbędne jest również zdanie egzaminu oraz wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych. Nie wystarczy jedynie znajomość języka polskiego. Niezbędne jest posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa, które wiąże z Polską odpowiednia umowa międzynarodowa. Ważne jest również posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz tytuł magistra. Poza tym, będąc karanym za przestępstwo umyślne, skarbowe czy nieumyślne, zostajemy zdyskredytowani. A wtedy nie możemy przystąpić do egzaminu, który składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej.

Jest on organizowany przed Państwowa Komisją Egzaminacyjną i pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczem przysięgłym zostaje ten, kto pozytywnie zaliczy oba egzaminy. Dopiero wtedy możliwy jest wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

Wykonując translacje dla osób prywatnych czy instytucji, tłumacz pełni swoją misje nadaną mu przez Ministra Sprawiedliwości. Takie poświadczenie kompetencji daje każdemu poczucie bezpieczeństwa i pewność, że niezbędne dokumenty przełożone zostaną profesjonalnie.

Pozdrawiamy, Btdservices.pl

Solaris Bus & Coach
CMC-KUHNKE
Spiromatic
Deftrans
Tarczyński
Omega
Mikroster
Dinx Group