Korekta językowa

Home| Korekta językowa

Korekta językowa

Ze względu na zakres prac wymaganych przy ostatecznym opracowaniu tekstu, prace wykonywane przez korektora można podzielić na redakcję tekstu, korektę językową oraz niezależną weryfikację przez drugiego tłumacza.

Redakcja czy korekty tekstu?

Redakcja to wszechstronne opracowanie tekstu przeznaczonego do druku lub do publikacji w innej postaci zarówno pod względem językowym, jak i merytorycznym. Zadanie redaktora, oprócz wyeliminowania z tekstu błędów ortograficznych,  interpunkcyjnych i gramatycznych polega także na zadbaniu o komunikatywność przekazu, a więc o jego spójność pod względem stylistycznym i logicznym kompozycyjnym i merytorycznm. Dlatego tak ważne jest, aby redaktor posiadał tzw. rozległe horyzonty i dysponował pewnym zasobem wiedzy z dziedziny, której dotyczy dana publikacja.

Korekta native speakera / proofreading

Ten rodzaj weryfikacji polega na sprawdzeniu tłumaczenia przez rodzimego użytkownika języka docelowego. Ma to na celu nadanie tekstowi naturalnego stylu, charkaterystycznego dla danego języka - sprawienie, aby odbiorca nie był w stanie wyczuć, iż ma do czynienia z tłumaczeniem. Korektę Native Speakera polecamy przede wszystkim przy tekstach przeznaczonych do publikacji - czy to w formie tradycyjnej czy też elektronicznej (strony www, blogi, newslettery), gdzie publikowany tekst staje się wizytówką.

Niezależna weryfikacja (porównanie tłumaczenia z oryginałem)

Jest to usługa, w której tłumaczenie zostaje sprawdzone z oryginałem przez drugiego tłumacza, który jest specjalistą w danej dziedzinie.Przy tekstach specjalistycznych jest to najpewniejszy sposób zapewnienia poprawności merytorycznej tłumaczenia i gwarantuje wysoką jakość gotowego przekładu.

Wszystkie usługi korektorskie i redakcyjne są wykonywane przez naszych doświadczonych weryfikatorów. Są oni poddawani gruntownej selekcji, tak aby ich umiejętności i doświadczenie mogły procentować przy realizowanych dla Państwa projektach.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Solaris Bus & Coach
CMC-KUHNKE
Spiromatic
Deftrans
Tarczyński
Omega
Mikroster
Dinx Group