Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze to jeden z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych aspektów sztuki przekładu. Słownictwo branży prawniczej posiada niezwykłą wagę. Każde słowo, każdy zwrot, przecinek lub szyk zdania może zmienić sens całego tłumaczenia i decydować o losach wielomilionowych kontraktów. Wystarczy przytoczyć tutaj przykład tzw. „Million Dollar Comma”, jak ochrzciła tę sprawę kanadyjska prasa, czyli spór pomiędzy Rogers Communications, największym kanadyjskim dostawcą telewizji kablowej, a Bell Aliant, z 2006 roku. Przecinek decydował o prawie jednej ze stron do wycofania się z umowy za rocznym wypowiedzeniem w dowolnym czasie lub za rocznym wypowiedzeniem, ale dopiero po upływie pierwszych pięciu lat obowiązywania kontraktu. Sprawa była warta milion kanadyjskich dolarów, o losie których decydowało niedostatecznie precyzyjne tłumaczenie z języka francuskiego!

Tekst prawny, czy prawniczy?

Teksty prawne to dokumenty pisane językiem prawnym, czyli inaczej językiem prawa. Do grupy tej zaliczają się akty i dokumenty prawne będące wynikiem pracy organów ustawodawczych, takie jak: konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, czy akty prawa miejscowego. Natomiast teksty prawnicze to teksty pisane językiem prawniczym, czyli stosowanym przez prawników, a więc np. artykuły naukowe, analizy prawnicze, teksty w podręcznikach, ale również wszelkie inne dokumenty funkcjonujące w obiegu prawnym i najczęściej spotykane w branży tłumaczeniowej: umowy, pełnomocnictwa, dokumenty założycielskie spółek – często w formie aktu notarialnego, czy dokumenty sądowe.

Co tłumaczymy?

Specjalizujemy się w tłumaczeniu wszelkiego rodzaju pism procesowych, opinii prawnych, umów, aktów notarialnych, dokumentów korporacyjnych, dokumentacji postępowań arbitrażowych, orzeczeń sądowych, aktów prawnych, dokumentów z zakresu zamówień publicznych i wiele innych.

Naszą ofertę na tłumaczenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do kancelarii prawnych i notarialnych, kancelarii doradztwa podatkowego, działów prawnych spółek, organów administracji publicznej, organów Unii Europejskiej oraz firm z wszystkich branż wymagających wsparcia w zakresie tłumaczenia dokumentów handlowych.

Gwarantujemy wykonanie tłumaczeń na bardzo wysokim poziomie merytorycznym zarówno pod względem językowo-stylistycznym, jak i pod kątem poprawnego zastosowania terminologii specjalistycznej. Napisz lub zadzwoń do nas i zapoznaj się z naszą ofertą!

Solaris Bus & Coach
CMC-KUHNKE
Spiromatic
Deftrans
Tarczyński
Omega
Mikroster
Dinx Group