FacebookGoogle+
Nasze usługi Twoją najlepszą wizytówką

TŁUMACZENIA PRAWNICZE

Tłumaczenia prawnicze to jeden z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych aspektów sztuki przekładu. Słownictwo branży prawniczej posiada niezwykłą wagę. Każde słowo, każdy zwrot, przecinek lub szyk zdania może zmienić sens całego tłumaczenia i decydować o losach wielomilionowych kontraktów. Wystarczy przytoczyć tutaj przykład tzw. „Million Dollar Comma”, jak ochrzciła tę sprawę kanadyjska prasa, czyli spór pomiędzy Rogers Communications, największym kanadyjskim dostawcą telewizji kablowej, a Bell Aliant, z 2006 roku. Przecinek decydował o prawie jednej ze stron do wycofania się z umowy za rocznym wypowiedzeniem w dowolnym czasie lub za rocznym wypowiedzeniem, ale dopiero po upływie pierwszych pięciu lat obowiązywania kontraktu. Sprawa była warta milion kanadyjskich dolarów, o losie których decydowało niedostatecznie precyzyjne tłumaczenie z języka francuskiego!

Tekst prawny, czy prawniczy?

Teksty prawne to dokumenty pisane językiem prawnym, czyli inaczej językiem prawa. Do grupy tej zaliczają się akty i dokumenty prawne będące wynikiem pracy organów ustawodawczych, takie jak: konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, czy akty prawa miejscowego. Natomiast teksty prawnicze to teksty pisane językiem prawniczym, czyli stosowanym przez prawników, a więc np. artykuły naukowe, analizy prawnicze, teksty w podręcznikach, ale również wszelkie inne dokumenty funkcjonujące w obiegu prawnym i najczęściej spotykane w branży tłumaczeniowej: umowy, pełnomocnictwa, dokumenty założycielskie spółek – często w formie aktu notarialnego, czy dokumenty sądowe.

Co tłumaczymy?

Specjalizujemy się w tłumaczeniu wszelkiego rodzaju pism procesowych, opinii prawnych, umów, aktów notarialnych, dokumentów korporacyjnych, dokumentacji postępowań arbitrażowych, orzeczeń sądowych, aktów prawnych, dokumentów z zakresu zamówień publicznych i wiele innych.

Naszą ofertę na tłumaczenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do kancelarii prawnych i notarialnych, kancelarii doradztwa podatkowego, działów prawnych spółek, organów administracji publicznej, organów Unii Europejskiej oraz firm z wszystkich branż wymagających wsparcia w zakresie tłumaczenia dokumentów handlowych.

Gwarantujemy wykonanie tłumaczeń na bardzo wysokim poziomie merytorycznym zarówno pod względem językowo-stylistycznym, jak i pod kątem poprawnego zastosowania terminologii specjalistycznej. Napisz lub zadzwoń do nas i zapoznaj się z naszą ofertą!

Zamów teraz Bezpłatna wycena

Języki tłumaczeń

angielski niemiecki francuski rosyjski włoski hiszpański portugalski niderlandzki duński szwedzki norweski czeski słowacki węgierski bułgarski rumuński chorwacki grecki macedoński serbski słoweński bośniacki ukraiński białoruski litewski łotewski estoński mołdawski kataloński chiński japoński arabski