Regulamin

Home| Regulamin

 1.  Podstawą wyceny zlecenia jest jedna strona obliczeniowa, wynosząca 1800 znaków ze spacjami (w tekście wynikowym) dla tłumaczeń zwykłych i 1125 znaków ze spacjami dla tłumaczeń przysięgłych. Dla tłumaczeń przysięgłych każda rozpoczęta strona jest liczona jako cała. Tłumaczenia zwykłe są zaokrąglane co 0,5 strony.
 2. Ze względu na stopień trudności tekstu wyróżnia się teksty ogólne, specjalistyczne (także marketingowe i reklamowe) oraz specjalistyczne o szczególnym stopniu trudności. Za tłumaczenie tekstów specjalistycznych oraz specjalistycznych o szczególnym stopniu trudności są naliczane niewielkie zwyżki. Zwyżki naliczane są także za tłumaczenie tekstów przeznaczonych do publikacji oraz za korektę tekstu przez native speakera.
 3. Tłumaczenia są wykonywane w trybie zwykłym (do 6 stron dziennie), pilnym (7-10 stron dziennie) oraz ekspresowym (powyżej 10 stron dziennie). Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia zlecenia, sobót, niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy. Za tłumaczenia w trybie pilnym i ekspresowym są naliczane zwyżki (za wyjątkiem stałej współpracy).
 4. Za weryfikację tłumaczenia dostarczonego przez Klienta pobierana jest opłata w wysokości 50% stawki określonej dla danego rodzaju tłumaczenia.
 5. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zlecenia a także płatności są uzgadniane z klientem przed przyjęciem zlecenia. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona przez BTD Services.
 6. Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie. W przypadku większych lub stałych zleceń oferujemy atrakcyjne rabaty!
 7. Klienci korzystający z usług BTD Services zobowiązują się przez 12 miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa BTD Services z tłumaczami BTD Services, pracującymi dla Klienta.
 8. W przypadku tłumaczeń pisemnych Klient ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w dowolnym momencie. Klient zobowiązany jest jednak zapłacić za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia zgodnie ze stawką ustaloną dla trybu tłumaczenia.  
 9. Klient ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do siedmiu dni po jej wykonaniu. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona. W przypadku uznania reklamacji za słuszną BTD Services wykonuje nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia lub - w porozumieniu ze Zleceniodawcą - udziela Klientowi rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.
 10. BTD Services zobowiązane jest do zachowania w poufności wszelkich materiałów i informacji przekazanych przez klienta w celu realzicji zlecenia. Niniejsze zobowiązanie nie dotyczy informacji uznawanych za ogólnie dostępne.
 11. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez BTD Services jego znaku towarowego do celów marketingowych, o ile inne umowy nie stanowią inaczej.
 12. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Solaris Bus & Coach
CMC-KUHNKE
Spiromatic
Deftrans
Tarczyński
Omega
Mikroster
Dinx Group